Năm học:    Đơn vị:    Tuần: 

LỊCH TUẦN 33      - NĂM HỌC 2016 - 2017     ĐƠN VỊ - Nhà trường
Thứ Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị Ghi chú
Thứ 2 (27/02) 14h00: P. 404 NĐH Nhà trường nghe báo cáo đề xuất chương trình hợp tác đào tạo với các trường Đại học CHLB Đức. Hiệu trưởng, PHT Hoàng Thị Mai; Trưởng các đơn vị: P.TCCB, P.HTQT, P.QLĐT, P.QLĐTSĐH, P.HCTH, P.KHTC, P.QLKH&CN. Hiệu trưởng P. HTQT
Thứ 3 (28/02) 8h00’: P. 302 NĐH Tọa đàm “Nghiên cứu điểm mạnh, điểm yếu của con người Thanh Hóa trong đời sống xã hội hiện nay”. Theo Thông báo số 20/TB-ĐHHĐ ngày 22/02/2017 của Hiệu trưởng và khách mời. Phó Hiệu trưởng Hoàng Thị Mai P.QLKH&CN
8h00’: P. 404 NĐH Tổ chức Hội thảo khoa học: “Giải pháp phát huy giá trị văn hóa ứng xử của cư dân vùng ven biển Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng biển đảo”. Theo Thông báo số 17/TB-ĐHHĐ ngày 15/02/2017 của Hiệu trưởng và khách mời. Trưởng BTC BTC
14h00’: P. 404 NĐH Họp Ban tổ chức Hội thảo quốc tế “Hands Across Waters: giáo dục gìn giữ môi trường qua tổ chức hoạt động nghệ thuật và mô hình trường học xanh” Theo Quyết định số 151/QĐ-ĐHHĐ ngày 10/2/2017 của Hiệu trưởng Phó Hiệu trưởng Hoàng Thị Mai BTC
19h30 ..Phòng 114, A5, Cơ sở chính. Sinh viên Khoa Khoa học Tự nhiên nghe báo cáo thời sự; . . .
Thứ 5 (02/3) 8h00’: P. 404 NĐH Nhà trường kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NC KHCN cấp Tỉnh: “Xây dựng mô hình xử lý nước thải sinh hoạt tại nguồn khu du lịch Sầm Sơn”. Đại diện BGH; Trưởng các đơn vị: P. QLKH&CN, P.HTQT, TT GDQT, Chủ nhiệm và các cán bộ nghiên cứu đề tài. Phó Hiệu trưởng Hoàng Thị Mai Chủ nhiệm Đề tài
14h00’: P. 404 NĐH Họp góp ý Dự thảo “Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trong Trường Đại học Hồng Đức”. Ban xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa (theo Quyết định số 143/QĐ-ĐHHĐ ngày 09/02/2017 của Hiệu trưởng); Trưởng các đơn vị trực thuộc, tổ chức đoàn thể cấp trường. Hiệu trưởng Ban soạn thảo
Thứ 6 (03/3) 8h00’: P. 404 NĐH Hội nghị thông qua kết quả chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục trường giai đoạn 2011 - 2016. Hội đồng Tự đánh giá theo Quyết định số 2150/QĐ-ĐHHĐ ngày 10/8/2016 và Ban hoàn thiện Báo cáo Tự đánh giá theo Quyết định 2646/QĐ-ĐHHĐ ngày 26/10/2016 của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng Các Tổ chuyên trách
14h00’: P. 909 NĐH Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn trường mở rộng. Ủy viên BCH Công đoàn trường, Chủ tịch Công đoàn bộ phận. Chủ tịch Công đoàn trường BTV và VP CĐ trường
14h00’: P. 904 NĐH Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn trường mở rộng. Ủy viên BCH Đoàn trường; Bí thư, Phó Bí thư các LCĐ, CĐTT. Bí thư Đoàn trường VP. Đoàn
Thứ 7 (04/03) Ghi chú . Từ thứ 2, ngày 27/02/2017: Nhà trường tiến hành thanh tra công tác quản lý người học tại các đơn vị đào tạo (Theo lịch thông báo cụ thể). . . .
Ghi chú . - Từ ngày 27/02/2017 đến ngày 01/3/2017: Tham gia luyện tập và dự Lễ ra quân huấn luyện năm 2017 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa; địa điểm: Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hóa. . . .
7h30’ (cả ngày) Phòng 112, A5, Cơ sở chính. Sinh viên Khoa Khoa học Xã hội nghe báo cáo thời sự; . . .