Nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2015
Cập nhật lúc: 02:28 CH ngày 08/12/2015
Ngày 1 và 4 tháng 12 năm 2015, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức nghiệm thu 2 đề tài KH&CN cấp tỉnh do các cán bộ, giảng viên Trường Đại học Hồng Đức làm chủ nhiệm đề tài

            1. Đề tài: “Luận cứ khoa học điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chiến lược phát triển trường Đại học Hồng Đức đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”, do PGS.TS. Lê Văn Trưởng, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức làm chủ nhiệm, kết quả đề tài được nghiệm thu đạt loại xuất sắc.

  Đây là đề tài xây dựng hệ thống luận cứ khoa học cho việc hoàn thiện định hướng, mục tiêu, nội dung cơ bản của Chiến lược phát triển Trường Đại học Hồng Đức đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn đó đề xuất được các nội dung, giải pháp cần điều chỉnh bổ sung để hoàn thiện chiến lược phát triển Trường Đại học Hồng Đức đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

             Kết quả nghiên cứu của đề tài đã góp phần phát triển hệ thống phương pháp luận; cách tiếp cận đa ngành trong nghiên cứu; nâng cao kỹ năng vận dụng lý luận, kinh nghiệm của nước ngoài và các lĩnh vực khác vào thực tiễn xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển trường đại học; nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và sự hiểu biết của cán bộ Nhà trường về chiến lược, kế hoạch chiến lược, quy trình xây dựng, rà soát, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch chiến lược; giúp Nhà trường điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Đồng thời là tài liệu tham khảo cho các trường Đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu hoặc là để xây dựng, hoặc là để rà soát, bổ sung và hoàn thiện kế hoạch chiến lược của mình.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá rất cao kết quả đóng góp của đề tài đặc biệt là các mô hình quản lý, các tiêu chuẩn, tiêu chí được chủ nhiệm đề tài và các thành viên dày công nghiên cứu. Hội đồng cũng đề nghị Trường Đại học Hồng Đức có phương án cụ thể tiếp tục đầu tư nhân lực, kinh phí đối ứng để phát triển đề tài phục vụ công tác xây dựng chiến lược phát triển Nhà trường.

2. Đề tài  Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý và đào tạo tại Trường Đại học Hồng Đức”, do ThS. Trần Minh Ngọc, Cán bộ Trung Tâm Thông tin – Thư viện làm chủ nhiệm.

           Mục tiêu của đề tài nhằm xây dựng được hệ thống thông tin đáp ứng các yêu cầu cơ bản: Cập nhật, tra cứu văn bản quản lý điều hành; Quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ trong trường; Tổ chức xây dựng ngân hàng đề và thi trắc nghiệm trực tuyến có thể sử dụng cho nhiều môn học như: Tin học đại cương, Ngoại ngữ ,Vât lý đại cương, Hoá vô cơ đại cương, ….; Cung cấp thông tin thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học phục vụ người dùng trong và ngoài trường. (Trong trường: tra cứu danh mục đề tài, dự án KH&CN đã và đang thực hiện, đội ngũ cán bộ KH&CN, qui trình thủ tục, biêu mẫu, tra cứu, download văn bản, đăng ký thi trắc nghiệm, đăng ký môn học …; ngoài trường: tra cứu download văn bản, tra cứu điểm thi, đăng ký thi trắc nghiệm online…).

             Sau 2 năm triển khai thực hiện đề tài đã đem đến một bộ công cụ hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý tại Trường Đại học Hồng Đức trên các lĩnh vực: Văn bản hành chính, Đào tạo trực tuyến, hoạt động KH&CN; Tiết kiệm chi phí văn phòng, tiết kiệm thời gian, công sức của cán bộ, giảng viên trong công tác chuyên môn, giảng dạy, nghiên cứu và hỗ trợ tích cực lãnh đạo trong công tác quản lý đơn vị, quản lý Nhà trường, phục vụ hiệu quả sinh viên trong việc đăng ký học và tiếp nhận các thông tin liên quan người học; đề tài đã đem lại ứng dụng thiết thực vào công tác quản lý nhà trường và sẽ tạo chuyển biến tích cực nâng cao chất lượng các hoạt động quản lý hành chính, đào tạo và KHCN của trường.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá rất cao hiệu quả ứng dụng kết quả của đề tài đặc biệt là mức độ hoàn thành sản phẩm của đội ngũ thực hiện đề tài. Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN tỉnh Thanh Hóa đã chấm điểm và thống nhất nghiệm thu đề tài với kết quả: đạt./. 

                                                                                                                          BBT website


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing

đơn vị trực thuộc
số lượt truy cập