Danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh của trường Đại học Hồng Đức năm 2016

Cập nhật lúc: 08:36 SA ngày 06/10/2015

         Ngày 04 tháng 9 năm 2015, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký Quyết định số 3363/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch các nhiệm vụ khoa học và công nghệ  (KH&CN) năm 2016 tỉnh  Thanh Hóa. Trong tổng số 33 nhiệm vụ, trường Đại học Hồng Đức có 06 nhiệm vụ được phê duyệt theo hình thức giao nhiệm vụ trực tiếp.

Các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh của trường Đại học Hồng Đức được giao năm 2016 tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm như: Ứng dụng tiến bộ KH&CN nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp cạnh tranh, xây dựng nông thôn mới và phát triển nông nghiệp bền vững (03 nhiệm vụ); khoa học Xã hội và Nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội (02 nhiệm vụ); ứng dụng KH&CN khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu (01 nhiệm vụ), các nhiệm vụ cụ thể như sau:

TT

Tên nhiệm vụ KH&CN

Chủ nhiệm

nhiệm vụ KH&CN

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nghiên cứu những điểm mạnh, điểm yếu của con người Thanh Hóa trong cuộc sống xã hội hiện nay

PGS.TS. Hoàng Thị Mai

Phó hiệu trưởng

2

Đánh giá nguồn tài nguyên thực vật có tinh dầu và đề xuất giải pháp phát triển bền vững, có hiệu quả cho vùng đệm vườn Quốc gia Bến En

PGS.TS. Ngô Xuân Lương

PTK. KHTN

3

Nghiên cứu giải pháp chính sách thu hút nguồn vốn ngoài ngân sách đầu tư phát triển du lịch tinh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2025

TS. Lê Hoằng Bá Huyền

TK. KT-QTKD

4

Nghiên cứu xây dựng mô hình xử lý nước thải sinh hoạt tại nguồn, khu du lịch Sầm Sơn, Thanh Hóa

TS. Hoàng Đình Hải

TP. HTQT

5

Nghiên cứu đánh giá chất lượng đất nông nghiệp, xây dựng bản đồ nhu cầu dinh dưỡng và chế độ bón phân cho các loại cây trồng chính tại các huyện miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa

TS. Phạm Thị Thanh Hương

PTK. NLNN

6

Nghiên cứu xây dựng hệ thống các giải pháp quản lý và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất rau tại các vùng trồng rau trọng điểm của Thanh Hóa

ThS. Lê Văn Cường

CV. PQLKH&CN

Hiện nay, chủ nhiệm các đề tài KH&CN trên đang tập trung xây dựng và hoàn thành bộ hồ sơ thuyết minh theo nội dung Thông báo số 56/TB-SKHCN ngày 9/9/2015 của Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Thanh Hóa./.

                                                                                                        P. QLKH&CN

Các tin cũ hơn:

Video

Album

số lượt truy cập