Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Tân TS
Đội bóng chuyền khoa GDTC
bộ môn ĐK-TD
Bộ môn Bóng
Bộ môn LL&PPGD GDTC
Tập thể CBGV và SV khoa GDTC
TTVN
HT GDQP 2015
Hoi dien van nghe 20/10
Giao luu bong da
¬Tập thể cán bộ giảng viên khoa GDTC
Giải Cúp Bóng đá HSSV trường Đại học Hồng Đức năm học 2012-2013
Giờ lên lớp của GV
Play/Pause
Giới thiệu khoa

Giới thiệu khoa giáo dục thể chất

Cùng với sự phát triển chung của Nhà trường, qua 18 năm xây dựng và phát triển Khoa GDTC tền thân là Bộ môn GDTC- QP đã khẳng định được vị trí của mình trong trường Đại hoc giàu truyền thống; Ngày 27 tháng 6 năm 2005 Hiệu trưởng Nhà trường ra Quyết định số: 458/QĐ- ĐHHĐ, về việc đổi tên Bộ môn GDTC- QP thành khoa Giáo dục thể chất.

Hoạt động ngoại khóa

Sinh hoạt chuyên môn học thuật môn bóng rổ

Thực hiện kế hoạch SHCMHT năm học 2016-2017. Chiều ngày 28 tháng 09 năm 2016 bộ môn Bóng tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn học thuật với chủ đề nâng cao chất lượng giảng dạy môn bóng rổ cho sinh viên.

ISO

Quy trình kiểm soát sự hiện diện của sinh viên trên lớp học

+ Mục đích: Tài liệu này hướng dẫn, phân định trách nhiệm và trình tự việc kiểm soát sự hiện diện của sinh viên trên lớp học; đảm bảo tỷ lệ sinh viên có mặt trong lớp học đáp ứng yêu cầu của Bộ GD&ĐT và qui định của trường. + Yêu cầu: Hướng dẫn phải phân định chi tiết trách nhiệm của từng bộ phận liên quan nhằm đảm bảo kiểm soát được sự chuyên cần của sinh viên trên lớp.