Thông báo về việc tổ chức hội thảo khoa học “Công tác rèn luyện nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo giáo viên Mầm non”

Cập nhật lúc: 01:51 CH ngày 28/05/2014

Thực hiện kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm học 2013 – 2014, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng thêm về công tác chuyên môn trong quá trình giảng dạy ở khoa Sư phạm Mầm non, trường Đại học Hồng Đức tổ chức hội thảo khoa học.

1. Tên hội thảo

Công tác rèn luyện nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo giáo viên Mầm non

          2. Mục tiêu hội thảo

Nghiên cứu làm rõ các luận điểm, nội dung rèn luyện nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo giáo viên mầm non. Từ đó, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác rèn luyện nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo giáo viên mầm non theo nhu cầu xã hội.

3. Nội dung hội thảo

- Đánh giá thực trạng đào tạo giáo viên mầm non nói chung và tại trường Đại học Hồng Đức rói riêng;

- Đánh giá công tác rèn luyện nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo giáo viên mầm non hiện nay tại trường Đại học Hồng Đức;

- Đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác rèn luyện nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo giáo viên mầm non theo nhu cầu của xã hội.

4. Thời gian:  Dự kiến từ ngày 15 – 20/6/2014

          5. Địa điểm:  Phòng 206 – Nhà A5 – Cơ sở 2 – Trường Đại học Hồng Đức – Số 307 Lê Lai – phường Đông Sơn – TP Thanh Hóa.

          6. Bài viết tham gia hội thảo

- Nhà trường trân trọng kính mời CBGV, các đơn vị thuộc trường Đại học Hồng Đức, Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường Mầm non đóng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tham gia viết bài cho hội thảo.

- Bài viết cho Hội thảo tập trung vào một trong các nội dung nêu trên.

- Quy định và thể lệ bài viết:

Mỗi bài viết từ 04 đến 05 trang A4; kiểu chữ: Times New Roman (Unicode); cỡ chữ: 13 - 14; lề trên: 2cm, lề dưới: 2cm; lề trái: 3 cm, lề phải: 2 cm.

- Thời gian nhận bài:

Bài viết được đánh máy (có chữ ký của tác giả) và file điện tử kèm theo gửi về nhà trường trước ngày 10 tháng 6 năm 2014 theo địa chỉ: Văn phòng khoa Sư phạm Mầm non, Phòng 207 – Nhà A5 – Cơ sở 2 – Trường Đại học Hồng Đức (TS. Nguyễn Thị Hà Lan – Phó Trưởng khoa Sư phạm Mầm non); Email: nguyenhalan.hdu@gmail.com; hoặc: CN. Trần Thị Kim Dung - CV phòng QLKH&CN; Email: ngocdung1797@gmail.com.

7. Thành phần tham dự hội thảo:

Đại diện Ban Giám hiệu, các phòng ban chức năng, các khoa đào tạo, đại diện các đơn vị có liên quan, các cán bộ có bài tham luận, khách mời và cán bộ giảng viên, sinh viên quan tâm đến chủ đề Hội thảo.

Hiệu trưởng đề nghị Trưởng các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung và kế hoạch theo thông báo này./.

Chi tiết xem tại đây

Các tin cũ hơn:

Video

Album

số lượt truy cập