Thông báo Về việc tổ chức hội thảo khoa học “Xây dựng nông thôn mới ở Thanh Hóa – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”
Cập nhật lúc: 01:37 CH ngày 13/05/2014
Thực hiện kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm học 2013 – 2014, đồng thời đánh giá hiệu quả của quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua, trường Đại học Hồng Đức tổ chức hội thảo khoa học.

1. Tên hội thảo                                                                       

Xây dựng nông thôn mới ở Thanh Hóa – Những vấn đề lý luận và thực tiễn

2. Mục tiêu hội thảo

Đánh giá quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua. Từ đó đề xuất những giải pháp tăng cường các nguồn lực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn tiếp theo.

3. Nội dung hội thảo

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về chương trình xây dựng nông thôn mới;

- Đánh giá thực trạng quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trong thời gian vừa qua tại tỉnh Thanh Hóa;

- Học tập và áp dụng kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh, thành trong cả nước cũng như ở nước ngoài;

- Tìm hiểu các vấn đề tác động trực tiếp đến hiệu quả của quá trình xây dựng nông thôn mới như: vấn đề quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các xã nông thôn, mức độ tham gia của cộng đồng, sự tham gia của các doanh nghiệp vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, cơ chế quản lý tài chính trong chương trình cấp xã, những khó khăn “đặc trưng” của vùng miền, vấn đề đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới ở Thanh Hóa;

- Đề xuất hệ thống giải pháp xây dựng nông thôn mới tại Thanh Hóa trong thời gian tới.

4. Thời gian, địa điểm dự kiến:

- Thời gian:  Dự kiến ngày 5/6/2014

- Địa điểm:     Phòng 404, Nhà Điều hành, Cơ sở chính – trường Đại học Hồng Đức – số 565 Quang Trung 3 – phường Đông Vệ – TP Thanh Hóa.

5. Bài viết tham gia hội thảo

- Nhà trường trân trọng kính mời CBGV, các đơn vị trực thuộc trường Đại học Hồng Đức; các sở ban, ngành và các địa phương trong tỉnh tham gia viết bài cho hội thảo.

- Bài viết cho Hội thảo tập trung vào một trong các nội dung nêu trên.

- Quy định và thể lệ bài viết:

Mỗi bài viết không vượt quá 05 trang A4; kiểu chữ: Times New Roman (Unicode); cỡ chữ: 13 - 14; lề trên: 2cm, lề dưới: 2cm; lề trái: 3 cm, lề phải: 2 cm.

- Thời gian nhận bài:

Bài viết được đánh máy (có chữ ký của tác giả) và file điện tử kèm theo gửi về Nhà trường trước ngày 25 tháng 5 năm 2014 theo địa chỉ: Văn phòng khoa KT-QTKD, Phòng 302 – Nhà A3 – Cơ sở chính – Trường Đại học Hồng Đức (ThS. Lê Thị Minh Huệ – Trợ lý khoa học khoa KT-QTKD); Email: minhhue102@yahoo.com ; hoặc: CN. Trần Thị Kim Dung - CV phòng QLKH&CN; Email: ngocdung1797@gmail.com

6. Thành phần tham dự Hội thảo

- Trường Đại học Hồng Đức: Đại diện Ban Giám hiệu, các phòng ban chức năng, các khoa đào tạo, đại diện các đơn vị có liên quan, các cán bộ có bài tham luận, khách mời và cán bộ giảng viên, sinh viên quan tâm đến chủ đề Hội thảo.

Hiệu trưởng đề nghị Trưởng các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung và kế hoạch theo thông báo này./.

 Chi tiết xem tại đây

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing

đơn vị trực thuộc
số lượt truy cập