Thông báo về việc tổ chức hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và thực tiễn trong khối ngành kỹ thuật ở trường Đại học Hồng Đức”
Cập nhật lúc: 08:46 SA ngày 12/05/2014
Thực hiện kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm học 2013 – 2014, đồng thời đánh giá và đưa ra giải pháp thực hiện rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và thực tiễn trong khối ngành kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Đại học Hồng Đức, trường Đại học Hồng Đức tổ chức hội thảo khoa học.

1. Tên hội thảo                                                                       

“Thực trạng và giải pháp rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và thực tiễn trong khối ngành kỹ thuật ở trường Đại học Hồng Đức”

2. Mục tiêu hội thảo

Tìm hiểu thực trạng đào tạo khối ngành kỹ thuật hiện nay ở trường Đại học Hồng Đức và tìm cách rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo so với thực tiễn.

3. Nội dung hội thảo

- Đánh giá thực trạng đào tạo hiện nay của khối ngành kỹ thuật ở khoa Kỹ thuật Công nghệ nói riêng và ở trường Đại học Hồng Đức nói chung;

- Đánh giá nhu cầu và yêu cầu sử dụng nguồn lao động Kỹ thuật công nghệ hiện nay trong xã hội;

- Đề xuất các giải pháp nhằm rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo của trường Đại học Hồng Đức và các đơn vị sử dụng nguồn nhân lực Kỹ thuật Công nghệ hiện nay .

4. Thời gian, địa điểm dự kiến:

- Thời gian:  Dự kiến ngày 29/5/2014

- Địa điểm:     Phòng 404, Nhà Điều hành, Cơ sở chính – trường Đại học Hồng Đức – số 565 Quang Trung 3 – phường Đông Vệ – TP Thanh Hóa.

5. Bài viết tham gia hội thảo

- Nhà trường trân trọng kính mời CBGV, các đơn vị trực thuộc trường Đại học Hồng Đức tham gia viết bài cho hội thảo.

- Bài viết cho Hội thảo tập trung vào một trong các nội dung nêu trên.

- Quy định và thể lệ bài viết:

Mỗi bài viết không vượt quá 05 trang A4; kiểu chữ: Times New Roman (Unicode); cỡ chữ: 13 - 14; lề trên: 2cm, lề dưới: 2cm; lề trái: 3 cm, lề phải: 2 cm.

- Thời gian nhận bài:

Bài viết được đánh máy (có chữ ký của tác giả) và file điện tử kèm theo gửi về Nhà trường trước ngày 25 tháng 5 năm 2014 theo địa chỉ: Văn phòng khoa Kỹ thuật Công nghệ, Phòng 305 – Nhà A2 – Cơ sở chính – Trường Đại học Hồng Đức (ThS. Nguyễn Hoàng Hà – Trợ lý khoa học khoa Kỹ thuật Cônng nghệ); Email: hoanghahdu2008@gmail.com ; hoặc: CN. Trần Thị Kim Dung - CV phòng QLKH&CN; Email: ngocdung1797@gmail.com

6. Thành phần tham dự Hội thảo

 Đại diện Ban Giám hiệu, các phòng ban chức năng, các khoa đào tạo, đại diện các đơn vị có liên quan, các cán bộ có bài tham luận, khách mời và cán bộ giảng viên, sinh viên quan tâm đến chủ đề Hội thảo.

Hiệu trưởng đề nghị Trưởng các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung và kế hoạch theo thông báo này./.

 Chi tiết xem tại đây


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing

đơn vị trực thuộc
số lượt truy cập