Tầm nhìn và sứ mạng

Cập nhật lúc: 10:10 SA ngày 04/09/2015

1. Sứ mạng

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tạo ra những sản phẩm có chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước trong thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.

2. Các giá trị cốt lõi

- Dân chủ, đoàn kết;

- Thấu hiểu, đáp ứng nhu cầu của người học và xã hội;

- Nuôi dưỡng say mê;

- Đề cao sáng tạo;

- Khuyến khích hợp tác;

- Coi trọng hiệu quả;

- Hướng đến chuyên nghiệp;

- Phát triển hài hoà và bền vững.

3. Tầm nhìn

Đến năm 2025, trường Đại học Hồng Đức trở thành địa chỉ tin cậy, có uy tín về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đạt trình độ ngang tầm với các trường đại học lớn trong nước và khu vực.

 

 

Các tin mới hơn:

Video

Album

số lượt truy cập