Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Lịch tập huấn về việc truy cập Thư viện số Trường Đại học Hồng Đức
Cập nhật lúc: 02:31 PM ngày 23/02/2017

1.  Mục đích

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán sự các lớp thuộc sinh viên hệ chính quy truy cập vào http://thuvienso.hdu.edu.vn/ tìm kiếm các nguồn tài liệu số mà Nhà trường đã mua từ nguồn tailieu.vn.

 2. Nội dung

- Tuyên truyền về thư viện số Trường Đại học Hồng Đức mà Nhà trường đã mua bản quyền từ nguồn tailieu.vn đến bạn đọc là sinh viên hệ chính quy.

- Hướng dẫn cho cán sự các lớp thuộc sinh viên hệ chính quy truy cập vào http://thuvienso.hdu.edu.vn/ tìm kiếm các nguồn tài liệu có trong Thư viện số và tìm kiếm tài liệu trong Thư viện (liboll).

 3. Thành phần

- Cán sự các lớp thuộc sinh viên hệ chính quy, cụ thể gồm: Lớp trưởng, Bí thư và lớp phó học tập.

 4. Thời gian, địa điểm tập huấn

STT

Sinh viên Khoa

Thời gian

Địa điểm

1

Khoa KTQTKD

Khoa TLGD

Khoa GDTC

7h30' thứ 4, ngày 15/2/2017

Tầng 4, nhà A3, Cơ sở chính

2

Khoa NLNN

Khoa CNTT

Khoa KTCN

7h30'  thứ 5, ngày 16/2/2017

Tầng 4, nhà A3, Cơ sở chính

3

Khoa KHTN

Khoa Ngoại ngữ

Khoa LLCT - Luật

7h30'  thứ 6, ngày 17/2/2017

Tầng 4, nhà A3, Cơ sở chính

4

Khoa KHXH

7h30'  thứ 7, ngày 18/2/2017

Tầng 4, nhà A3, Cơ sở chính

5

Khoa GDTH

SV K19, khoa GDMN

13h30' thứ 5, ngày 16/2/2017

Thư viện KLF, Cơ sở 2

6

Sinh viên K16, K17, K18 khoa GDMN

13h30' thứ 6, ngày 17/2/2017

Thư viện KLF, Cơ sở 2

 

 
 

5. Tổ chức thực hiện

- Trung tâm Thông tin - Thư viện chuẩn bị tài liệu, cử cán bộ chuyên viên tập huấn và quản lý lớp; dự trù kinh phí và các điều kiện cần thiết cho lớp tập huấn.

- Các khoa đào tạo triển khai nội dung thông báo này tới sinh viên trong khoa, chịu trách nhiệm quản lý sinh viên thực hiện tốt kế hoạch, nội dung tập huấn./.

     Nơi nhận:                                                                                              KT. HIỆU TRƯỞNG

- Các Khoa đào tạo;                                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

-    Lưu VT; TT TT –TV.

                                                                                                                                (Đã ký)

 

                                                                                                                          Hoàng Thị Mai

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing