Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông, văn bằng 2, vừa làm vừa học năm 2013 (số 19/TB-ĐHHĐ, ngày 06/02/2013)
Cập nhật lúc: 02:29 PM ngày 04/03/2013

 

1. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013
         - Liên thông chính quy và Văn bằng hai (VB2) chính quy: Đại học, Cao đẳng 600;
         - Liên thông vừa làm vừa học (VLVH) và VB2 VLVH: Đại học 800;
         - Vừa làm vừa học (tại chức cũ): Đại học 200.
         2. Thời gian tổ chức thi: Gồm 3 đợt vào tháng 4, 7, 10.
         2.1. Đợt thi tháng 4 và tháng 10 của trường Đại học Hồng Đức
         - Tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức chính quy cho người có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng đủ 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng đến ngày nộp hồ sơ;
         - Tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức VLVH, cho người có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng;
         - Tuyển sinh đào tạo VB2 hình thức chính quy hoặc VLVH cho người đã có 01 bằng đại học;
          - Tuyển sinh đào tạo đại học hình thức VLVH cho người tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
- Năm 2013: Đợt 1 thi ngày 19, 20, 21 tháng 4/2013; Đợt 3 thi ngày 11, 12, 13 tháng 10/2013.
        2.2. Đợt thi tháng 7 (Kỳ thi tuyển sinh cao đẳng, đại học chính quy do Bộ GD&ĐT tổ chức)
        Tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức chính quy cho người có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng.
3. Môn thi tuyển sinh
3.1. Tuyển sinh đào tạo liên thông
- Đối tượng có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng sau thời hạn 36 tháng, dự thi 3 môn: Môn cơ bản, môn cơ sở ngành vàmôn chuyên ngành (thi tháng 4 hoặc tháng 10 năm 2013);
- Đối tượng có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng chưa đủ 36 tháng phải thi các môn văn hóa, năng khiếu theo khối thi của ngành tuyển sinh (nếu đăng ký học liên thông hình thức chính quy dự thi đợt tháng 7, nếu đăng ký học hình thức VLVH thi đợt tháng 4 hoặc tháng 10 năm 2013).
3.2. Tuyển sinh đào tạo Văn bằng hai
- Miễn thi: Áp dụng cho những người đã tốt nghiệp đại học chính quy tại trường Đại học Hồng Đức đăng ký vào học ngành đào tạo mới trong cùng nhóm ngành mà mình đã học và tốt nghiệp; Tốt nghiệp đại học chính quy khối ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ đăng ký vào học hình thức VLVH ngành kinh tế, ngoại ngữ.
- Đối tượng không được miễn thi: Tuyển sinh đào tạo ngành ĐH kế Toán, ĐH Quản trị Kinh doanh, ĐH Tài chính Ngân hàng, phải thi môn Triết học Mác - Lênin vàmôn Toán cao cấp; tuyển sinh đào tạo ngành ĐHSP Tiếng Anh phải thimôn Triết học Mác - Lênin vàmôn Tiếng Anh (A).
3.3. Tuyển sinh đào tạo VLVH (tốt nghiệp THPT và tương đương): Thi các môn văn hóa, năng khiếu theo khối thi của ngành tuyển sinh tương ứng.
4. Thời gian đào tạo
- Thời gian đào tạo liên thông (TC - CĐ; TC - ĐH; CĐ - ĐH) được xác định trên cơ sở học phần và khối lượng tích lũy quy định cho từng chương trình và trình độ đào tạo theo niên chế hoặc tín chỉ; Hội đồng đào tạo liên thông đề nghị, Hiệu trưởng quyết định thông báo cho từng đợt thi. Thời gian đào tạo tối thiểu: Liên thông TC lên CĐ (CQ: 18 tháng, VLVH: 24 tháng), TC lên ĐH (CQ: 36 tháng, VLVH: 42 tháng), CĐ lên ĐH (CQ: 18 tháng, VLVH: 24 tháng).
- Thời gian đào tạo văn bằng thứ 2: ĐH VLVH là 30 tháng; ĐH chính quy là 24 tháng.
- Thời gian đào tạo ĐH VLVH (tốt nghiệp THPT hoặc tương đương): 54 tháng.
5. Văn bằng tốt nghiệp: Khi kết thúc chương trình đào tạo, nếu đủ điều kiện theo quy định thì người học liên thông hoặc VB2 theo hình thức chính quy được cấp bằng tốt nghiệp chính quy; người học theo hình thức VLVH (liên thông, VB2) được cấp bằng tốt nghiệp VLVH.
6. Ngành tuyển sinh đào tạo liên thông và VB2 (CQ, VLVH), VLVH năm 2013     

TT
Ngành tuyển
Tuyển sinh đào tạo
(LT, VB2, VLVH)
Hình thức đào tạo (chính quy hoặc VLVH)
Tháng tổ chức thi tuyển sinh
1
ĐHSP Toán học
LT từ CĐ
cq -vlvh
4, 7, 10
2
ĐHSP Vật lý
LT từ CĐ
cq -vlvh
4, 7, 10
3
ĐHSP Hoá học
LT từ CĐ
cq -vlvh
4, 7, 10
4
ĐHSP Sinh học
LT từ CĐ
cq -vlvh
4, 7, 10
5
ĐHSP Ngữ văn
LT từ CĐ
cq -vlvh
4, 7, 10
6
ĐHSP Lịch sử
LT từ CĐ
cq -vlvh
4, 7, 10
7
ĐHSP Địa lý
LT từ CĐ
cq -vlvh
4, 7, 10
8
ĐHGD Tiểu học
LT từ TC, CĐ
cq -vlvh
4, 7, 10
9
ĐHSP Tiếng Anh
LT từ CĐ; VB2
cq -vlvh
4, 7, 10 (VB2: 4, 10)
10
ĐHGD Mầm non
LT từ TC, CĐ
cq -vlvh
4, 7, 10
11
ĐH Kế toán
LT từ TC,CĐ; VB2; từ THPT
cq -vlvh
4, 7, 10 (VB2: 4,10)
12
ĐH Quản trị Kinh doanh
LT từ CĐ: VB2; từ THPT
cq -vlvh
4, 7, 10 (VB2: 4,10)
18
ĐH Tài chính -Ngân hàng
VB2
cq -vlvh
4, 10
13
ĐH Nông học
LT từ TC, CĐ; từ THPT
cq -vlvh
4, 7, 10
14
ĐH Lâm nghiệp
LT từ TC
cq -vlvh
7, 10
15
ĐH Chăn nuôi
LT từ TC
cq -vlvh
7, 10
16
ĐH Công nghệ thông tin
LT từ CĐ
cq -vlvh
4, 7, 10
17
CĐ Kế toán
LT từ TC
cq
4, 7, 10
18
CĐ Công nghệ thông tin
LT từ TC
cq
4, 7, 10

Mọi chi tiết xin liên hệ: Khoa Tại chức trường Đại học Hồng Đức, phòng 202, cơ sở chính, số 565 Quang Trung, P. Đông Vệ, TP.Thanh Hoá; điện thoại: 0373.910.821 - Website: http://www.hdu.edu.vn./.

  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing