Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Cán bộ nữ khoa SPMN
Cán bộ nữ khoa SPMN
slide03
slide02
Ảnh hoạt động 2
Play/Pause
Giới thiệu khoa

Giới thiệu về khoa Giáo dục Mầm non

Khoa có tiền thân là trường Trung học Sư phạm Mầm non Thanh Hoá. Năm 1993 sát nhập trường Trung học Sư phạm Mầm non với trường Cao đẳng Sư phạm Thanh Hoá thành trường Cao đẳng Sư phạm Thanh Hóa, khoa trở thành Khoa Giáo dục Mầm non.

Bài viết cộng tác
hội thao KH cấp khoa

Tập huấn kỹ năng nghiên cứu khoa học cho sinh viên

Đúng 8h00' ngày 18/10/2014 những sinh viên đang làm để tài NCKH có mặt tại phòng 106 nhà A4 để tham gia buổi tập huấn kỹ năng NCKH. Những sinh viên quan tâm đến NCKH có thể đến tham dự.